Diamantpartner

Ditt bidrag är en viktig pusselbit för att fler ungdomar ska få chansen att välja sin egen framtid.

Som Diamantpartner är du med och bidrar till ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet. Som diamantpartner har du möjlighet att skräddarsy partnerskapet. Kontakta oss så berättar vi mer.

 • Partnern marknadsförs som diamantpartner till Ung Företagsamhet Gotland via sociala kanaler, på vår hemsida och i annan kommunikation.
   
 • Partnern får marknadsföra sitt partnerskap med UF Gotland via sociala kanaler och/eller via företagets hemsida.
   
 • Partnern erhåller årligen ett diplom som bevis på partnerskapet.
   
 • Partnern får delta under regionala mässan och prisutdelningen samt får delta på partnerlunch under mässdagen.
   
 • Exponering i marknadsföring inför den regionala mässan ombord på Destination Gotland och i Gotlands Media.
   
 • Partnern har möjlighet att ställa ut på Framtidstorget under den regionala mässan.
   
 • Värdefull möjlighet att få förtur till tävlingsvärdskap vid den regionala mässan. (Exponering inför/under mässan och som prisutdelare på scen)
   
 • Partnern har möjlighet att få förfrågan att sitta med i juryarbete.
   
 • Partnern får två plats till den årliga rådgivarträffen.
   
 • Partnern får möjlighet att ingå i Ung Företagsamhet Gotlands rådgivarbank.
   
 • Partnern får inbjudan till event som Ung Företagsamhet anordnar eller är medarrangörer till.
   
 • Möjlighet att sprida information till medlemmar i UF-alumni nätverket t.ex. för att knyta kontakter, få inspiration eller vid rekrytering.
   
Region Gotland