Silverpartner

Ditt bidrag är en viktig pusselbit för att fler ungdomar ska få chansen att välja sin egen framtid.

Som silverpartner är du med och bidrar till ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet. (Silverpartner värde 15.000kr/per läsår)

 • Partnern marknadsförs som silverpartner till Ung Företagsamhet Gotland via sociala kanaler, på vår hemsida och i annan kommunikation.
   
 • Partnern får marknadsföra sitt partnerskap med Ung Företagsamhet Gotland via sociala kanaler och/eller på företagets hemsida.
   
 • Partnern får inbjudan att delta under den regionala mässan och prisutdelningen.
   
 • Partners får inbjudan till event som Ung Företagsamhet anordnar eller är medarrangörer till.
   
 • Partners får möjlighet att ingå i Ung Företagsamhet Gotlands rådgivarbank.

Silverpartners