Här kan du få veta mer om vårt arbete på gymnasiet

UF-företagande med Ung Företagsamhet Stockholm

Vi är verksamma över hela Stockholms län och vill att alla elever ska få möjlighet att driva UF-företag under in gymnasietid! Vi jobbar för att ge dig som är skolledare eller lärare på gymnasiet möjligheten att jobba med entreprenöriellt lärande genom vår utbildningsmetod UF-företagande.

Genom UF-företagande får elever på gymnasiet öva kreativitet, nyfikenhet, självförtroende, innovationskraft, problemlösning och många andra viktiga kompetenser. Det är läraren som driver undervisningen, men UF-kontoret finns tillgängliga för utbildning, kompetenshöjande aktiviteter, stöd och bollning genom hela processen. 

UF-företagande kan användas som metod på olika kurser och för den som vill kan man hitta ämnesövergripande samarbeten. 

Tillsammans med oss kan skolledare diskutera hur UF-företagandet kan utformas för att stötta skolans mål och vision, hur lärare få tillgång till en beprövad metod för entreprenöriellt lärande och hur elever ges möjligheten att utforska sin egen drivkraft och utveckla viktiga kompetenser för framtiden.  

Vårt stöd till skolor är kostnadsfritt för skolorna tack vare våra samarbetspartners. 

UF-företagande som individuellt val

Nyfiken på UF-företagande?

Aylin Dagdelen
Gymnasieansvarig, Stockholm
Kontakta mig om:
Du arbetar i norra Stockholm, är rektor eller lärare och har frågor om UF-företagande.
Emma Grönlund
Gymnasieansvarig, Stockholm
Kontakta mig om:
Du arbetar i Stockholms stad, är rektor eller lärare och har frågor om UF-företagande.
Matilda Rignell
Gymnasieansvarig, Stockholm
Kontakta mig om:
Du arbetar i södra Stockholm, är rektor eller lärare och har frågor om UF-företagande.