Den här sidans innehåll kommer från region Dalarna. Välj Dalarna som din region här eller välj en annan region här.

Avveckling 2017/18

Det tredje och sista steget i UF-året är avveckling av UF-företaget. Här hittar du det mesta kring det. Som bevis på ditt UF-företagande kan du få ett Intyg efter avslutat UF-år.

Dalarna

UF-året består av tre delar, starta, driva och avveckla. Efter påsk så börjar den tredje delen. Ni får gärna fortsätta med försäljningen så länge ni kan, men bör kanske starta med avvecklingen samtidigt.

 

Följande punkter kan finnas att göra under avvecklingen:

 • Leverera beställningar
 • Sälja slut på lager
 • Betala leverantörer och andra skulder
 • Få betalt från kunderna för de sista fakturorna
 • Se till att bokföringen är i ordning inför bokslutet
 • Göra bokslut (resultat- och balansräkning)
 • Sammanfatta året i en årsredovisning
 • Ladda upp årsredovisningen på UF-webben (senast 16 maj)
 • Det görs ingen ”avregistrering” i UF:s registret. Vi tömmer det i slutet på augusti.
 • Bolagsstämma, bjud in rådgivare m.fl.
 • Återbetalning av riskkapital
 • Vinstdelning
 • Göra T2-blanketer (kontrolluppgift för skatt)
 • Avsluta eventuella konton hos banken. Det kan bli dyrt annars i september om ni glömmer.

Vilka punkter som gäller ditt UF-företag beror på vad ni gör. 

Årsredovisning

Ska minimum innehålla: 

 • Framsida    
 • Förvaltningsberättelse, dvs berättelsen om hur det gått under året
 • Balansräkning och resultaträkning, vinstdiposition
 • Revisionsberättelse
 • Underskrifter av samtliga medlemmar och av UF-företagets revisor

Ska laddas upp på UF-webben senast 16 maj.

Du kan välja att göra din årsredovisning digitalt direkt på UF-webben, som en enklare variant på ca 4 sidor (pdf) eller en en mer omfattande variant (pdf) på max 12 sidor för att tävla på allvar. Det räcker med att ni gör en av varianterna.

Ladda upp årsredovisning (pdf)

Om ni gör en pdf laddar ni upp den på er företagssida. Logga in, klicka på "Mitt UF-företag" i menyraden upptill, klicka på ”Redigera företag” och ladda upp under ”Årsredovisning”. Finns en bit ner på sidan, under "Lärare". Alla som laddar upp en pdf senast 16 maj är med i tävlingen i Dalarna. Ingen extra tävlingsuppladdning behövs.

 

Digital årsredovisning

Mycket i den digitala årsredovisningen hämtas från Showroom. Resten skriver du enklast i word eller liknande och klistar sedan in på webben.

Läs och se mer om den digitala årsredovisningen när du loggar in. Kolla även instruktionsfilmen på Youtube. 

 

Tävling

Det finns en tävling Årets Årsredovisning i Dalarna 2017/18 som även den har sista uppladdningsdag 16 maj. Läs mer om den under Tävlingar till höger. Alla som laddar upp en pdf senast 16 maj är med i tävlingen i Dalarna.

 

Bolagsstämma

På bolagsstämman ska följande punkter tas upp:

 • Året som gått (förvaltningsberättelsen)
 • Ekonomi (resultat- och balansräkning)
 • Revisor (revisorns berättelse)
 • Vinstdelning (enligt förslag i årsredovisningen)
 • Nedläggning (beslut om vad som händer med UF-företaget framöver)

 

Revisor

Rapporten och främst ekonomin ska granskas av någon revisor. Det kan vara en UF-lärare eller någon annan ekonomiskt kompetent person. Det kan även vara en annan UF-företagare eller ekonomielev med tillräcklig kunskap. Det viktiga är att revisorn har rätt kompetens och inte är jävig. Jäv uppstår när man har en nära relation till någon i UF-företag, tex pojk-/flickvän, syskon, förälder, mor-/farförälder, etc.

Revisorn ska granska bokföringen, kontoutdrag från banken, eventuella inventeringsintyg för lagret, mm. Revisorn ska även kontrollera att resultat- och balansräkningen är korrekt. 

För att revisorn ska kunna utföra sitt uppdrag behöver hen några dagar på sig. Boka därför in revisorn innan rapporten är klar. UF-företagen kan fortsätta arbetet med text och layout under tiden som revisorn granskar ekonomin.

Revisorn ska skriva under den färdiga årsredovisningen. Är årsredovisningen en pdf ska revisionsberättelsen med underskrift vara på en egen sida. Är det en digital årsredovisning skickas en länk till revisorn som godkänner den färdiga årsredovisningen.

 

UF-intyg

För att få intyg krävs att flera krav är uppfyllda:

 • 5 Obligatoriska moment 
 • 3 Tilläggsmoment
 • Aktivt deltagit i UF-företaget

Det är UF-läraren som kryssar i att momenten är genomförda för respektive UF-företag.

 

Mer om de olika punkterna finns i dokumenten här 

Bildspel med lite mer hjälp inför avvecklingen 

Hjälp för ekonomikontroll av årsredovisningen 

 

I Dokumentarkivet/avveckla hittar du även:

Förslag till dagordning för bolagsstämma

Tips och Råd för Årsredovisningen 

Mall för 4-sidig årsredovisning, både som pdf och i word. 

Hjälpreda för UF-lärare 

Bedömningsunderlag för lärare (finns som pdf och i Excel) 

Exempel på bra årsredovisningar (ca 12 sidor) från hela Sverige. De är dock inte tävlingsmässiga efter årets kriterier.

Förra årets vinnare SeeMee UF:s årsredovisning för den nationella tävlingen nu.

 

 

Lycka till!