Välkommen till Ung Företagsamhet Norrbotten!

Sedan 2010 har Ung Företagsamhet arbetat på grundskolan och erbjuder läromedel och aktiviteter till hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. För att hjälpa och stötta skolorna med detta anordnar vi aktiviteter, oftast i samverkan med samhället och arbetslivet.

Vi erbjuder även utbildning för skolpersonal, både fysiskt och digitalt. Från vår webbshop går det att beställa läromedel och via vår hemsida erbjuder vi kostnadsfritt material för alla årskurser i form av övningar, filmer, digitala utbildningar och annat nedladdningsbart material.

Du kommer åt allt material genom att enkelt registrera dig nedan.

Kontakt

Sofia Hägg
Projektledare, Norrbotten
Kontakta mig om:
Våra läromedel för grundskolan samt våra aktiviteter Skolhackathon och Framtidskoll.