Om Vårt samhälle

Vårt samhälle är ett läromedel som främst riktar sig till grundskolans tidigare årskurser. Eleverna få lära sig om demokrati, hur ett samhälle är uppbyggt och vilken betydelse människor och arbetsliv har.

Sverige

Genom läromedlet får eleverna träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp.

Vårt samhälle innehåller fem moduler. Till varje modul  finns en beskrivning av vad momentet handlar om, mål med undervisningen och hur du som lärare kan arbeta med klassen.

  • Modul 1: Samhället
  • Modul 2: Demokrati
  • Modul 3: Bygga ett samhälle
  • Modul4: Myndigheter, offentlig sektor, näringsliv och skatt
  • Modul 5: Hur pengar cirkulerar

Utbildning i läromedlet
Vi kan ge dig och dina kollegor utbildning i läromedlet och agera som bollplank. Kontakta Ung Företagsamhet i din region och ta reda på mer.

Beställ läromedlet
Läromedlet beställs via vår webshop som du når när du registrerar dig som lärare och kostar 350 kronor + moms, frakt och expeditionsavgift. 
Läromedlet består både av en klassuppsättning elevmaterial och en praktisk lärarhandledning som guidar dig genom alla fem moduler och ger exempel på tilläggsövningar för hela klassen. När du är inloggad kan du även ta del av tips och övningar som passar när du arbetar med Vårt samhälle.