Om Vårt samhälle

Vårt samhälle™ är ett läromedel som främst riktar sig till grundskolans tidiga år, årskurs 1-5, men kan även användas för både yngre och äldre elever.

Sverige

Via fem moduler får eleverna lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är. Eleverna får träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp.

Utbildning i läromedlet
Ung Företagsamhets medarbetare i våra regioner kan ge dig och dina kollegor utbildning i läromedlet och agerar som bollplank. Kontakta Ung Företagsamhet i din region och ta reda på mer.

Beställ läromedlet
Vårt samhälle beställs via vår webshop som du når när du registrerar dig som lärare och kostar 350 kronor + moms, frakt och expeditionsavgift. 
Läromedlet består både av en klassuppsättning elevmaterial och en praktisk lärarhandledning som guidar dig genom alla fem moduler och ger exempel på tilläggsövningar för hela klassen. När du är inloggad kan du även ta del av övningar och pedagogiska planeringar som passar när du arbetar med Vårt samhälle.