Den här sidans innehåll kommer från region Blekinge. Välj Blekinge som din region här eller välj en annan region här.

Vi kan också - UF på gymnasiesärskolan

ANSTÄLLNINGSBARA Unga som har drivit UF-företag är bättre rustade att möta arbetsmarknaden och når högre anställningsbarhet. Ung företagsamhet i skolan är en tydlig framgångsfaktor för den enskilda individen och betydande kompetensbärare för företagen!

Blekinge

Den 15 mars 2016 hölls ”Entreprenörskap på riktigt”, en mässa för unga företagare på Blekinge Convention Center i Ronneby. På plats fanns inte mindre än 114 unga företagare för att nätverka, promota sina affärsidéer och presentera sina produkter vid montrarna.

Mässan visade ännu en gång bredden och företagsamheten hos unga entreprenörer i länet. Bland annat presenterade Furulundskolans Gymnasiesärskola i Sölvesborg sitt tvååriga UF-projekt.

– Vi startade projektet under förra läsåret och sökte pengar hos Allmänna Arvsfonden för att kunna utveckla och visa på att UF-företagandet som en metod i undervisningen. Eleverna har tillverkat och sålt armband och drivit företagen som helt vanliga UF-företag. De har lärt sig massor, framför allt har de lärt känna sig själva och blivit säkrare på den egna kompetensen. Nu är vi inne på det andra projektåret och det ägnar vi åt att marknadsföra oss och berätta om vårt arbete, säger Annika Svensson, speciallärare på Furulundskolans Gymnasiesärskola tillsammans med kollegan Willy Söderdahl

Projektet har även som syftet visa på GY-särelevernas kompetens och att de kan också och att de finns som arbetskraft.

– Eleverna blir mer anställningsbara genom UF. Med rätt stöd är de betydande kompetenser. Det vill vi visa inte minst med den film som vi har låtit sammanställa, säger Willy Söderdahl.

I filmen ”Vi kan också” som hade premiär i samband med UF-mässan, medverkar eleverna själva och berättar om hur de har arbetat i projektet och med sina produkter. Gruppen ska även till Stockholm för att träffa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och för att lyfta fram UF-företag som ett angeläget inslag inom gymnasieskolans verksamhet.

- Vi är många som har fördomar och ofta så möts jag av kommentarer att UF-företagande är bara för elever på ekonomiska programmet, säger Carina Centrén, Svenskt Näringsliv som var på plats under UF-mässan. Eller att det är för svårt för elever som inte läser företagsekonomi. Men att driva ett UF-företag och företagsamhet handlar inte bara om det, menar Carina. Det ger så mycket mer till eleverna och med stöd från lärare inom olika ämnen så kan alla. Det visar inte minst filmen ”Vi kan också”, avslutar Carina.