Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.
Vinnare Årets UF-företag: Update UF

Årets UF-företag

Årets UF-företag är Ung Företagsamhets mest omfattande tävling. Tävlingen syftar till att visa vad ni lärt er om företagande och hur ni gått från idé till företag. Här ska ni visa att ni har fått förståelse kring vad som krävs för att utveckla och driva ett företag. Genom tävlingens moment ska ni visa vad ni lärt er om hur produkt, prissättning, marknad och organisation hänger ihop och tillsammans skapar lönsamhet.

Stockholm

 
Tävlingen avgörs under Entreprenörskap på riktigt 2017 och priset delas ut under mässavslutningen. För att delta i tävlingen krävs därför att ni ställer ut på mässan samt att ni laddar upp er företagsrapport på www.ungforetagsamhet.se senast den 7 februari 2017 kl. 12.00.

 

Årets UF-företag – en tävling i 4 delar

1. Företagsrapport. Juryn läser och bedömer företagsrapporten inför mässan.

2. Pitch. De företag vars företagsrapport uppfyller tävlingskriterierna välkomnas till att hålla en 4-minuters pitch inför jury den 20 februari.

3. Intervju. Juryn ställer kluriga frågor kring ert UF-företag och er förståelse för företagandets villkor.

4. Monter och monteragerande. Juryn bedömer ert monteragerande och monterns utformning på mässan.

OBS! I denna tävling går sex UF-företag till final och vilka dessa är presenteras under Entreprenörskap på riktigt 2017. De sex finalisterna kommer att hålla sin pitch och bli intervjuade ytterligare en gång i juryrummet på plats på mässan. Ta därför med er det presentationsmaterial ni behöver till Entreprenörskap på riktigt 2017.

Tävlingsvärd

​Varje tävling har en tävlingsvärd som agerar juryordförande samt står som prisutdelare. Tävlingsvärd för Årets UF-företag är SEB. Utöver att erbjuda kostnadsfria banktjänster för UF-företag erbjuder SEB finansiella tjänster åt privatpersoner och små som stora företag.

                                          
 

A. Företagsrapport    

För att delta i Årets UF-företag skall ni presentera er verksamhet i en företagsrapport. Här ska ni på ett affärsmässigt sätt presentera affärsidé, vad ni åstadkommit under året, ert resultat och er framtida potential, för att skapa intresse för företagets verksamhet. Summera året och reflektera över den utveckling och lärdomar gruppen dragit. Använd gärna bilder, diagram och tidningsurklipp för att lätta upp.

Företagsrapporten ska laddas upp i PDF-format på max 3 MBwww.ungforetagsamhet.se senast den 7 februari 2017 kl. 12.00. OBS! Tävlingsbidrag som inte uppfyller samtliga innehållskrav kommer leda till att företaget ej får tävla vidare.

Checklista för företagsrapport:

 • Framsida med UF-företagets namn, skola, UF-region (Stockholm), räkenskapsår, rådgivares namn samt UF-lärarens namn.
 • Innehållsförteckning och VD-ord.
 • UF-företagets affärsidé, beskrivning av produkten och prissättning.
 • Viktiga händelser under UF-året.
 • Finansiell översikt, genomförda aktiviteter, samarbete och teamutveckling.
 • UF-företagets framtida potential och möjlighet till fortsatt verksamhet efter UF-året?
 • Balans- och resultaträkning med underskrift av revisor, lärare eller rådgivare.
 • Underskrifter från samtliga medlemmar i UF-företaget.
 • Omfattning är max 12 A4-sidor, inklusive fram- och baksida, som PDF på max 3MB.
 • Text får inte vara mindre än 11 punkter, motsvarande typsnitt Times New Roman.

Juryn bedömer

 • Företagsrapporten i sin helhet, struktur och innehåll. UF-företagets förmåga att beskriva verksamheten; affärsidén, produkten, målsättningar, marknaden och ekonomin. Presenterar UF-företaget sin verksamhet på ett realistiskt, affärsmässigt och intresseväckande sätt? Rapporten i sin helhet: layout, läsbarhet, relevans i innehåll.
   
 • Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling. UF-företagets förmåga att beskriva erfarenheter, utveckling och teamlärdomar från UF-året, både framgångar och motgångar samt hur företaget hanterat dessa.
   
 • Företagets potential till fortsatt utveckling. Hur resonerar företaget kring möjlighet till fortsatt verksamhet? Visar UF-företaget förståelse för vad som krävs för att driva vidare och utveckla företaget efter UF-året?

 

Hämta inspiration!

Ta en titt på exempel från tidigare år i tävlingen. OBS! Dessa är utdaterade och tävlingskriterierna har ändrats sedan de skrevs. Läs därför noga igenom kriterierna och hämta inspiration från exemplen.

The Zump Company UF (www.zumpcompany.se): PDF iconforetagsrapport_-_the_zump_company_uf.1.pdf

Travel Tune UF: PDF iconforetagsrapport_-_travel_tune_uf.1.pdf

 

 

B. Pitch

Fyra minuter. Så lång tid har ni på er att övertyga juryn om att er affärsidé, ert team och er verksamhet har potential att ta ert UF-företag långt. Syftet med presentationen är att väcka intresse för er produkt och team. Summera året och lyft era viktigaste erfarenheter och prestationer. Visa upp era framgångar och hur ni tacklat motgångar under UF-året. Använd gärna visuellt stöd som powerpoint, prezi eller andra liknande verktyg.

Alla UF-företag vars företagsrapporter uppfyller kraven kommer att bli kontaktade och erbjudna en presentationstid. Samtliga presentationer äger rum dagtid den 20:e februari.

Så går pitchen till:

 • Presentationen görs inför juryn och ska kunna anpassas till en stor publik.
 • Juryn lyssnar till pitchen som investerare eller framtida affärspartners
 • Total tidsåtgång är 4 minuter. Filmklipp, musik etc. skall rymmas inom denna tid.
 • Max fem personer får vara aktiva i presentationen, alla skall registrerade i UF-företaget. Använder ni klickare under presentationen ska ni sköta denna.
 • Ung Företagsamhet tillhandahåller projektor, högtalare och kablar.
 • UF-företaget tar med egen dator, presentation sparad på dator och klickare.
 • Efter pitchen får juryn tillfälle att ställa kompletterande frågor och ge kort feedback.

Juryn bedömer:

 • Relevans i innehåll och struktur. Presenterar UF-företaget affärsidén och affären på ett tydligt sätt? Är prissättningen genomtänkt? Kan de presentera framgångar och utmaningar de ställts inför och hur de tagit tillvara på dessa erfarenheter i företagandet? Har UF-företaget satt mål som är utmanande och presenterar de framtidsutsikter?
   
 • Framförande. Väcker presentationen juryns intresse? Har UF-företagarna gott samspel med varandra och finns det dynamik i presentationen? Presenterar de företaget på ett professionellt sätt som paketerar och tydliggör företagets verksamhet?
   
 • Visuella hjälpmedel. Finns det en tydlig röd tråd i företagets visuella stöd? Är det visuella hjälpmedlet i sig intresseväckande och mer än bara en repetition av det som sägs? Har företaget på ett kreativt sätt gjort en presentation som lämnar avtryck?

 

 

C. Intervju

Juryn kommer efter pitchen att ställa följdfrågor, utifrån det ni presenterat i pitchen. Se därför till att alla i företaget har koll på hela verksamheten, hur ni arbetar och fördelar ansvar, hur ekonomin ser ut och hur ni gemensamt ser på företagets framtidsutsikter. Här ska ni visa på vilka färdigheter och förmågor ni som individer och grupp utvecklat.

Juryn har även möjlighet att ställa kompletterande frågor i montern under Entreprenörskap på riktigt 2017.
 

Juryn bedömer:

 • Kunskaper om företagande och företaget. Förståelse för hur lönsamhet uppstår och vad som krävs för att starta, driva och utveckla ett företag. Tillräcklig koll på sitt företag för att kunna bemöta invändningar från kunder och jury.
   
 • Personlig utveckling och förmåga att använda lärdomar. UF-företagets förmåga att ta tillvara på vad de lärt sig om företagande och reflektera över verksamheten för att se vad som krävs för att förbättra den.
   
 • Gruppdynamik. UF-företagets samarbete inom företaget. Har företaget en fungerande organisation med ansvaret tydligt fördelat över olika roller? Ser företaget vilka faktorer i sitt samarbete som lett till framgångar?

 

D. Monter

Det sista momentet i Årets UF-företag är er monter och monteragerande under Entreprenörskap på riktigt 2017. Här bedöms er förmåga att utforma en tilltalande och originell monter med tydlig koppling till produkten. Montern skall vara ett försäljningsredskap som hjälper er att skapar intresse för produkten.

Juryn kan bedöma detta moment på såväl nära som långt håll. De kan t.ex. själva spela kunder för att se hur ni bemöter och fångar upp kunder till montern. De kan även bedöma detta från avstånd. Tänk därför på att sticka ut från mängden!
 

Juryn bedömer
 

 • Monterns utformning, originalitet och koppling till UF-företaget. Fångar montern kundens uppmärksamhet från håll? Hur upplevs monterns helhetsintryck? Finns det en tydlig koppling mellan monterns utformning, produkten, grafiska profil och UF-företagarnas utstrålning? Finns det en tanke kring hur företaget använder montern som arbetsredskap?
   
 • Försäljning. UF-företagarnas förmåga att få kunder till montern, inleda säljsamtal och gå på avslut. Finns det teamkänsla hos UF-företagarna och en tanke kring hur de samarbetar i montern? Har de kunskap om produkten och förmåga att bemöta invändningar från kunden?