Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Årets UF-Skola

Ger din skola bästa möjliga förutsättningar för UF-företagande? Denna tävling syftar till att lyfta skolor som arbetar kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande, som ständigt vill utvecklas och som skapat goda möjligheter för elever att driva UF-företag.i

Stockholm

 
Nominering till tävlingen kan göras av UF-företagare, lärare, skolledare och av Ung Företagsamhets regionkontor och mailas som PDF till jacob.molin@ungforetagsamhet.se senast den 7 februari 2017 kl. 12.00.

 

Tävlingsbidraget skall beskriva:

  • Hur väl skolledningen arbetar för att ge skolans lärare bästa möjliga förutsättningar att jobba med UF- företagande, samt hur skolan arbetat för att se till att så många elever som möjligt ges chansen att driva UF-företag.
  • Hur väl lärare och skolledare arbetar för att UF-verksamheten ska bli så bra som möjligt
  • Hur väl skolan arbetar med vidareutveckling av UF-verksamheten och nytänkande samt spridning av goda exempel kring UF-arbetet inom och utanför skolan.
  • Skolans kontakt med näringslivet och resultatet av det.
  • Nyckeltal, andel elever som driver UF-företag, andel program som bedriver UF-företagande.
     

Format

  • Tävlingsbidraget ska vara i på max 2 A4-sior som PDF på max 3 MB, märk bidraget ”Årets UF-skola”.
  • Nominering ska innehålla kontaktuppgifter (telefon och mail) till dig som nominerar samt till ansvarig skolledare.

Kontakt kan komma att ske med ansvarig skolledare för vidare frågor.

Tävlingsvärd

Varje tävling har en tävlingsvärd som agerar juryordförande samt står som prisutdelare. Tävlingsvärd för Årets UF-skola är IHM Business School, som erbjuder affärsutbildningar för företag och individer som vill utvecklas och nå framgång.