Den här sidans innehåll kommer från region Stockholm. Välj Stockholm som din region här eller välj en annan region här.

Årets Unga Ledare

Har du förmågan att inspirera andra med ditt ledarskap? Tillsammans med Företagarna Stockholms län delar Ung Företagsamhet Stockholmsregionen för första gången ut utmärkelsen Årets Unga Ledare.

Stockholm

Utmärkelsen Årets Unga Ledare premierar unga ledare som under UF-året visat prov på gott ledarskap. Vi söker personer som är ansvarstagande, inspirerande, målinriktade och med förmågan att coacha och utveckla det egna UF-företaget.

Nominering kan göras av UF-lärare, UF-kollegor samt rådgivare och skickas per mail som PDF på max 1 A4-sida till jacob.molin@ungforetagsamhet.se senast den 7 feb kl. 12.00. Det ska tydligt framgå vilken relation den som nominerar har till den nominerade, samt innehålla kontaktuppgifter till båda.

Nominerade UF-företagare kommer att kallas till intervju med juryn under Entreprenörskap på riktigt 2017 den 20-21 mars. Personen behöver inte ha en utställarplats under UF- mässan, men skall kunna närvara under intervju samt under mässavslutningen The Grand Final, på kvällen den 22 mars 2017.
 

Nomineringen ska beskriva hur personen…

… är en förebild i sitt sätt att agera och leda gruppen framåt.
… skapar engagemang i UF-företaget och lyfter såväl grupp som individ.
… har en förmåga att inspirera sin omgivning.
… har visat driv, ambition och nytänkande under året som UF-företagare.
 

Intervju under Entreprenörskap på riktigt 2017

Juryn bedömer hur UF-företagaren kan beskriva och reflektera över:

  • sitt ledarskap och hur personen strävar efter att utvecklas
  • sin roll i gruppen och förmågan att bygga relationer
  • sin vision om framtida entreprenörskap och ledarskap
  • vad UF-företagandet inneburit för den personliga utvecklingen
     

Tävlingsvärd