Den här sidans innehåll kommer från region Blekinge. Välj Blekinge som din region här eller välj en annan region här.

Bankuppgifter

Blekinge

Registreringsavgiften, 300 kr per företag, ska vara betald innan den första december till swishnummer 123 394 32 48 eller till bankgiro: 5937 - 3555.

Kom ihåg att ange företagets ID:nr.