Den här sidans innehåll kommer från region Blekinge. Välj Blekinge som din region här eller välj en annan region här.

Affärsplan

Er affärsplan är till för att förtydliga tankarna kring hur ert företag ska drivas. I affärsplanen ska ni berätta om den verksamhet ni tänker bygga upp. Ni ska beskriva företagets mål och hur ni tänker göra för att förverkliga dessa. När ni arbetar med affärsplanen är det viktigt att granska alla delar av företaget. Detta blir en planering inför året, vad ni vill göra och hur ska ni göra det.

Blekinge

Alla UF-företag måste ha en affärsplan.

För att ert UF-företags affärsplan ska bli godkänd ska den:

 

- Beskriva er affärsidé.

- Beskriva vilka olika roller ni ska ha i UF-företaget.

- Tydligt visa företagets mål och hur dessa ska uppnås.

- Tydligt visa vad företaget planerar att göra för att förverkliga affärsidén.

- Visa hur ni tror att företagets ekonomi kommer att se ut när ni genomfört UF-året.

Du hittar många bra exempel på hur affärsplanen kan se ut via det inloggade läget.

Kom ihåg att  underskrifter, ort och datum måste finnas med på affärsplanens sista sida.