Den här sidans innehåll kommer från region Dalarna. Välj Dalarna som din region här eller välj en annan region här.

Tävlingar på Dalamästerskapen 2018

På DM i Kupolen 21 mars avgjordes åtta tävlingar som gav SM-platser och tre andra tävlingar för UF-företag. För att delta i någon av tävlingarna krävdes att UF-företaget ställde ut på DM. Dessutom delades utmärkelser ut till Årets UF-skola och Årets UF-lärare. Till höger finns resultat och bilder från resp tävling.

Dalarna

Här nedan hittar du en kort beskrivning av respektive tävling samt tävlingskriterierna.

Till höger finns resultat, bilder och listor på tävlande för resp tävling.

 

En nominering till Årets UF-skola sker av elever, lärare, skolledare, rådgivare, samarbetspartners eller Ung Företagsamhets regionkontor. Nomineringen av skolan samt förmågan att beskriva skolan kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier.
Alla gymnasieskolor där UF-företagande drivs 2017/18 kan nomineras till Årets Skola. En nominering på max en A4-sida med beskrivning av UF-skolan skall skickas till Ung Företagsamhet Dalarna via mail till thomas.agneteg@ungforetagsamhet.se eller i så fyller du i formuläret här.

Tävlingskriterier för Årets UF-skola 

 

En nominering till Årets UF-lärare sker av elever, kollegor, skolledare, rådgivare, samarbetspartners eller Ung Företagsamhets regionkontor. Nomineringen av lärare samt förmågan att beskriva lärare kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier.  
Endast registrerade UF-lärare med UF-företag 2017/18 kan nomineras. En nominering på max en A4-sida med beskrivning av UF-läraren skall skickas till Ung Företagsamhet Dalarna via mail till thomas.agneteg@ungforetagsamhet.se eller i så fyller du i formuläret här.

Tävlingskriterier för Årets UF-lärare 

 

Sista dag att nominera till Årets UF-skola och Årets UF-lärare är onsdag 7 mars!

 

 

 

Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form för att ge kunden lycka.  I begreppet upplevelseindustri ingår bland annat områdena arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, motorcykelsport, fritid, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. 
UF-företag som är verksamma inom dessa områden kan tävla om att bli årets upplevelseföretag i Dalarna. En skriftlig beskrivning ska laddas upp senast 7 mars. Tävlingen är enbart regional i Dalarna.

Tävlingskriterier för Årets Upplevelseföretag 

 

Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska få visa sina resultat, tillväxtpotential och hur de har lyckats kommersialisera sin vara eller tjänst. De ska visa hur de har skapat ett affärsmässigt UF-företag med tillväxtpotential samt kunna förklara hur de ska kunna ta företaget från UF-företag till en annan bolagsform (t.ex. aktiebolag) efter UF-året. En skriftlig beskrivning ska laddas upp senast 7 mars. Tävlingen är regional i Dalarna, men finns även i en nationell upplaga öppen för alla UF-företag i Sverige.

Tävlingskriterier för Årets Tillväxtföretag 

 

Tävlingens syftar till att UF-företagarna ska visa på vilket sätt deras företag arbetar för att göra skillnad i samhället, t ex genom att hitta lösningar på samhällsproblem. Samhällsentreprenörskap innebär att företagets kärnverksamhet inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt gör nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt. 

UF-företaget ska vara ekonomiskt hållbart och generera ett positivt resultat genom dess affärsidé och verksamhet. UF-företagarna kommer att bedömas utifrån sin förmåga att se sambanden och kunna förklara dessa. En skriftlig beskrivning ska laddas upp senast 7 mars. Tävlingen är regional i Dalarna, men finns även i en nationell upplaga öppen för alla UF-företag i Sverige.

Tävlingskriterier för Årets Samhällsentreprenör 

 

Tävlingarna Årets Samhällsentreprenör i Sverige 2017/18 och Årets Tillväxtföretag i Sverige 2017/18
De nationella tävlingarna är öppna för samtliga UF-företag i Dalarna och Sverige. Tävlingsbidrag till den nationella tävlingen ska laddas upp senast 28 mars klockan 13.00. Med de skriftliga bidragen som grund kommer juryn att utse 6 finalister som välkomnas som utställare på mässan i samband med SM i Ung Företagsamhet. 

Vinnarna i de två regionala tävlingarna kommer att få coachning inför sitt tävlande nationellt.

 

 

SM-kval!

Tävlingarna nedan ger alla en plats till SM till vinnarna.
Varje tävling har en egen jury. Om något UF-företag vinner flera av tävlingarna går extraplatserna till de bästa UF-företagen som inte vinner en tävling. Alla 8 SM-uttagna träffas på en SM-dag måndag 26 mars.

 

Ställer ditt UF-företag ut på en mässa? Då tävlar du i Årets Monter. 
Tävlingen syftar till att UF-företaget ska visa sin förmåga att utforma en monter med en tydlig koppling till varan/tjänsten och som informationskälla. Montern ska ha en tilltalande och originell utformning. Monterpersonalen ska kunna skapa intresse för sin vara/tjänst och genom att samarbeta och använda montern för att skapa försäljningstillfällen. Samtliga UF-företag som ställer ut på Dalamästerskapen 21 mars deltar i tävlingen Årets Monter. 

Tävlingskriterier för Årets Monter 

 

Gillar du att sälja? Då kan du tävla i Årets säljare. 
Tävlingen syftar till att UF-företagaren ska visa att hen är kunnig och framgångsrik som säljare. En av de viktigaste förmågorna hos en säljare är att kunna komma till avslut. För att kunna uppnå detta krävs det att säljaren kan läsa av sin kund, har god kunskap om sin produkt och har en väl genomtänkt säljmetodik. Samtliga UF-företagare som ställer ut på Dalamästerskapen 21 mars deltar i tävlingen Årets Säljare.

Tävlingskriterier för Årets Säljare 

 

Håller ni på med tillverkning och/eller design i ert UF-företag, är ni hantverkare? Då kan du tävla i Årets Hantverkare. Tävlingen syftar till att UF-företaget ska visa sin yrkesskicklighet, hur väl de utför sitt valda hantverk både när det gäller val av produktionsmetoder, material och produktens anpassning till målgruppen, kommersialisering. Produkten skall vara egenhändigt utfört och hålla hög kvalité i både tillverkning, design och slutgiltig produkt. Ett hantverk kan vara både en vara och en tjänst. UF-företaget ska ta hänsyn till lagar och bestämmelser samt att det är en säker och resurssnål produkt. En skriftlig beskrivning ska laddas upp senast 7 mars.

Tävlingskriterier för Årets Hantverkare 

 

Tävlingen syftar till att vissa att UF-företaget förstår att ett hållbart företag tar ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle, väljer lösningar som skapar en hållbar framtid. Målet är att UF-företaget ska förstå hur viktigt det är med en hållbar värdekedja i sitt företag, där affärsnyttan går hand i hand med resurseffektivitet dvs cirkulär ekonomi. UF-företaget kan välja att beskriva en eller flera perspektiv i den hållbara värdekedjan. En skriftlig beskrivning ska laddas upp senast 7 mars.

Tävlingskriterier för Årets Hållbara UF-företag 

 

Har ditt UF-företag skapat en helt ny vara eller tjänst eller vidareutvecklat en produkt? Då kan ni tävla i Årets innovation. 
Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska förstå sambandet mellan de olika delarna i produktutvecklingsprocessen från att analysera ett behov till att utveckla en idé, designa, konstruera och producera en produkt. Den kreativa förmågan att utveckla lösningar från idé till en färdig prototyp och förmågan att analysera produktens kommersiella möjlighet och dess marknadspotential bedöms. UF-företaget ska ta hänsyn till lagar och bestämmelser samt att det är en säker och resurssnål produkt. Produkten behöver inte ha sålts utan kan vara en färdig prototyp. En skriftlig beskrivning ska laddas upp senast 7 mars.

Om ni funderar på att skaffa patent eller skydda er idé under/efter UF-året, är det viktigt att ni inte sprider information om er idé. Då bör ni inte visa upp er idé på er hemsida, i sociala medier eller på UF-mässan etc. 

Tävlingskriterier för Årets Innovation 

 

Säljer ditt UF-företag en tjänst? Då kan du tävla i Årets Tjänst.
Tävlingen syftar till att visa vad UF-företagarna lärt sig om att kommersialisera en tjänst. UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och marknaden, dvs finns det en efterfrågan av tjänsten till satt pris och paketering. UF-företaget ska visa att de syftar till ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. En skriftlig beskrivning ska laddas upp senast 7 mars.

Tävlingskriterier för Årets Tjänst 

 

Säljer ditt UF-företag en fysisk produkt? Då kan du tävla i Årets Vara. 
Tävlingen syftar till visa vad UF-företaget lärt sig om att kommersialisera en vara.  UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och marknaden, dvs finns det en efterfrågan av produkten till satt pris och förpackning. UF-företaget ska visa att de syftar till ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål. Varan kan antingen vara egenhändigt framtagen, tillverkad av annan eller importerad. En skriftlig beskrivning ska laddas upp senast 7 mars.

Tävlingskriterier för Årets Vara 

OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Årets Vara eller Årets Tjänst. 

 

Har du en vara eller tjänst som du har sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något? Har du/ni kvalificerat er genom de lokala tävlingarna Årets UF-företag i kommunen? Då kan du/ni tävla i Årets UF-företag i Dalarna. 

Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer att bli bedömd inom fyra olika moment. I varje moment kommer juryn att bedöma hur väl UF-företaget utfört de olika delarna och i vilken utsträckning UF-företagarna har visat att de förstår sin roll och de affärsprinciper de arbetat med. Det förväntas inte att alla kriterier kommer att täckas i varje moment. Företaget bör överväga hur man bäst kan kommunicera sina resultat i de olika momenten för att uppnå kriterierna.  

En delårsrapport ska laddas upp senast 7 mars.

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i Dalarna 

 

Genom tävlingarna på Dalamästerskapen har åtta UF-företag kvalificerat sig till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm. Det är vinnarna i de kvalificerande tävlingarna ovan samt två bästa icke-vinnarna.

Lycka till!